W sobotę 26 marca br. w Gniewinie odbył się V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Druhowie wybrali nowe władze i podsumowali dotychczasową działalność.
W trakcie spotkania omówiono najważniejsze problemy, z którymi borykają się ochotnicze straże pożarne. Głównym punktem były jednak wybory. Wyłonieni zostali członkowie władz Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, delegaci na XIV Zjazd Krajowy ZOSP RP i przedstawiciele do Zarządu Głównego Związku.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje fakt, że dh Andrzej Roda – członek OSP Sulęczyno – został wybrany na Wiceprezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP. Dh Andrzejowi serdecznie gratulujemy i życzymy dużo szczęścia i sukcesów w dalszej pracy na rzecz rozwoju ochrony przeciwpożarowej.

/zdj. Kartuzy.info/