10 lipca 2021 r. w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulęczynie odbyło się Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2020 połączone jednocześnie z wyborem nowego Zarządu OSP Sulęczyno na kolejną 5-letnia kadencję.
Spotkanie rozpoczęło się od podsumowania roku 2020, które przedstawił naczelnik OSP Kazimierz Gliniecki. Ochotnicza Straż Pożarna w Sulęczynie liczy 107 członków, w tym 83 zwyczajnych, 8 honorowych i 16 wspierających. W szeregach sulęczyńskich druhów jest też 15 kobiet. W ubiegłym roku przybyło pięciu członków zwyczajnych. Ponadto przy jednostce działają cztery młodzieżowe drużyny pożarnicze, skupiające 40 adeptów pożarnictwa.
W roku ubiegłym, strażacy z Sulęczyna interweniowali przy 98 zdarzeniach, w tym 18 pożarach i 76 miejscowych zagrożeniach. W tym czasie odnotowano też cztery alarmy fałszywe. Na wyposażeniu jednostki znajduje się 5 samochodów, w tym trzy lekkie i dwa średnie. W ubiegłym roku pozyskano lekki samochód rozpoznania ratowniczego VW Amarok. OSP Sulęczyno otrzymało też w użyczenie od ZG ZOSP RP – VW Transportera, celem walki z koronawirusem. Rok 2020 to także czas kolejnej rozbudowy strażnicy o nowe stanowiska garażowe. Z uwagi na pandemię koronawirusa ograniczona została działalność o charakterze kulturalnym. Niemniej jako jednostką byliśmy mocno zaangażowani w walkę z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i pomoc mieszkańcom, jak i gościom przebywającym w tym czasie na terenie gminy w kwarantannie.
Za ubiegłoroczną działalność zarząd otrzymał jednogłośne absolutorium. Jednomyślnie dokonano też wyboru składu nowego zarządu i komisji rewizyjnej, który przedstawia się nastepująco:
Skład zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulęczynie:
– prezes – Robert Roda
– wiceprezes – Sławomir Hetmański
– wiceprezes – Kazimierz Gawin
– naczelnik – Kazimierz Gliniecki
– zastępca naczelnika – Andrzej Piechowski
– zastępca naczelnika – Maciej Gawin
– sekretarz – Andrzej Roda
– skarbnik – Rozalia Hildebrandt
– gospodarz – Janusz Kołakowski
Skład komisji rewizyjnej:
– przewodniczący – Marek Walczak
– sekretarz – Franciszek Trzebiatowski
– członek – Marek Węsierski
——————————————————————————-
Druhny i Druhowie, Szanowni Państwo, Drodzy mieszkańcy Sulęczyna.
Serdecznie dziękujemy Państwu za obdarzenie Zarządu OSP ogromnym mandatem zaufania i powtórnym wyborem na kolejną kadencję. Pragniemy zapewnić Wszystkich, że w ciągu nowej kadencji będziemy jeszcze mocniej pracować na rzecz Lokalnej Społeczności, aby każdy mieszkaniec gminy mógł czuć się bezpiecznie w Naszej Małej Ojczyźnie.
Bardzo dziękujemy za wsparcie, za ciekawe rozmowy, za spotkania, za uśmiechy, za życzliwość, za drobne przyjazne gesty sympatii. Bez tego byłoby nam na pewno trudniej działać na rzecz wspólnego bezpieczeństwa gminy Sulęczyno.
Zarząd OSP Sulęczyno

/zdj. kartuzy.info, Anna Lehmann/