5 marca br. w siedzibie jednostki OSP Sulęczyno odbyło się coroczne zebranie sprawozdawcze w którym oprócz mieszkańców oraz członków OSP udział wzięli również licznie zaproszeni goście.

W spotkaniu uczestniczyli m.in.

– Bernard Grucza, Wójt Gminy Sulęczyno,

– Paweł Trzebiatowski – Skarbnik  Gminy Sulęczyno,

– dh Andrzej Roda – wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP,

– dh Edmund Kwidziński – Dyrektor Zarządu Biura Wojewódzkiego,

– mł. bryg. Leszek Formela – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kartuzach.

Wśród zaproszonych Gości również wymienić należy m.in.

– Stanisława Lamczyk – Senatora RP,

– Jerzego Barzowskiego – Radny Sejmiku Województwa Pomorskiego,

– Piotra Fikus,- Wicestarosta Powiatu Kartuskiego,

– Macieja Kostkę – Nadleśniczy Nadleśnictwa Lipusz

Walne Zebranie Sprawozdawcze rozpoczęto od uroczystej przysięgi złożonej na sztandar OSP, przez członków Dziecięcej Dryżyny Pożarniczej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulęczynie. W 2022 roku strażacy z OSP Sulęczyno wyjeżdżali do zdarzeń łącznie 96 razy, w tym  do pożarów 31, do miejscowych zagrożeniach 63 oraz dwa razy do alarmów fałszywych. W trakcie ubiegłego roku regularnie  podnosiliśmy swoje kwalifikacje, propagowaliśmy zasady bezpieczeństwa wśród najmłodszych, a także aktywnie działaliśmy na rzecz miejscowej społeczności. Spotkanie było również doskonałą okazją na  przedstawienie planu działalności  na rok bieżący.

Zaproszeni goście nie szczędzili słów uznania w naszym kierunku za niebezpieczną i pełną poświęceń służbę oraz za społeczną pracę na rzecz lokalnego środowiska.

/zdj. OSP Sulęczyno/