W niedzielę 27 marca br. w strażnicy OSP Sulęczyno odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2021. Zebranie rozpoczęło się od uroczystego wprowadzenia sztandaru jednostki na salę obrad, a następnie Prezes jednostki OSP Sulęczyno, dh Robert Roda  dokonał uroczystego przywitania zaproszonych gości, druhów strażaków OSP oraz wszystkich sympatyków i przyjaciół Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulęczynie.
Walne zebranie było doskonałą okazją do podsumowania minionego roku oraz przedstawienia planów na rok obecny. Zarząd OSP Sulęczyno otrzymał bezwzględnie absolutorium i nadal może realizować swoje założenia mające na celu dalszy rozwój jednostki nie tylko pod względem sprzętowym, ale również szkoleniowym.

/zdj. OSP Sulęczyno/