Rok 2019 można podsumować jako okres wzmożonej pracy na rzecz lokalnej społeczności. Prowadziliśmy wytężoną pracę w zakresie prewencji społecznej, której celem było uświadomienie społeczeństwu zagrożeń związanych z zatruciami tlenkiem węgla. Swoją pracę zaczęliśmy z najmłodszymi tzn. uczniami szkół podstawowych z terenu Gminy Sulęczyno.

Był to już kolejny cykl spotkań w ramach programów społecznych. W latach ubiegłych prowadziliśmy szkolenia z zakresu KPP dla najmłodszych oraz zasad zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych. W nawiązaniu do kampanii społecznej „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa”, która została zainicjowana przez Komendanta Głównego PSP przeprowadziliśmy własny cykl spotkań prewencyjno-edukacyjnych pt. „STOP dla Czadu”. W ramach preelekcji z uczniami szkół podstawowych rozdaliśmy kilkanaście czujek tlenku węgla. Wierzymy gorąco, że znacząco poprawi to stan świadomości i bezpieczeństwo wśród mieszkańców Naszej Gminy.

W roku ubiegłym JOP z Naszej Gminy łącznie interweniowały ok 140 razy z czego 97 razy interweniowali strażacy z Sulęczyna. Mówiąc o wyjazdach musimy powiedzieć o wszystkich wyjazdach jednostek OSP z Naszej Gminy, gdyż razem tworzymy strukturę, która jest w stanie zabezpieczyć mieszkańców Gminy w sposób zadawalający.

W dowód uznania dla Naszej jednostki w roku ubiegłym Poczet Sztandarowy w składzie dh Franciszek Trzebiatowski, dh Andrzej Piechowski, dh Marek Węsierski w dniu 4 maja 2019 r. reprezentowało OSP Sulęczyno na Centralnych Obchodach Dnia Strażaka w Warszawie na placu marsz. Józefa Piłsudskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Obchody połączone były z promocją na pierwszy stopień oficerski.

Niewątpliwie największy sukces w historii naszej jednostki to zwycięstwo Żeńskiej Drużyny Młodzieżowej w zawodach na szczeblu wojewódzkim wg regulaminu CTiF, które odbyły się 15 września na Stadionie Lekkoatletycznym w Jezierzycach pow. Słupski. Tym samym nasze dziewczyny będą reprezentować Naszą jednostkę na szczeblu krajowym w roku obecnym. Na wyróżnienie zasługuje również fakt, że Męska Drużyna Młodzieżowa uplasowała się tuż za podium na IV m – zabrakło im niewiele by zdobyć medal.

Mnogość ćwiczeń oraz samodoskonalenie prowadzone zgodnie z dziennikiem szkoleń jednostki OSP, sprawia że w ocenie inspekcjonujących zespołów z ramienia jednostek nadrzędnych postrzegani jesteśmy na poziomie bardzo dobrym, a społeczeństwu obiecujemy, że na pewno nie spoczniemy na laurach i nadal będziemy się rozwijać.

 

/zdj. Kurier Kaszubski, kartuzy.info/