11 lutego br. w strażnicy OSP Sulęczyno odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2023.

W spotkaniu oprócz druhów OSP i mieszkańców Sulęczyna, uczestniczyli m.in.:

  • Bernard Grucza – Wójt Gminy Sulęczyno,
  • Paweł Trzebiatowski – Skarbnik Gminy Sulęczyno,
  • dh Andrzej Roda – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP,
  • dh Edmund Kwidziński – Dyrektor Zarządu Biura Wojewódzkiego Związku OSP RP,
  • bryg. Paweł Gil – Komendant Powiatowy PSP w Kartuzach.

Wśród zaproszonych Gości również wymienić należy m.in.:

  • Stanisława Lamczyk– Poseł na Sejm RP,
  • Annę Górską – Senatora RP
  • Danutę Rek – Radną Sejmiku Województwa Pomorskiego,
  • Piotra Fikus – Wicestarostę Powiatu Kartuskiego,
  • Macieja Kostkę – Nadleśniczego Nadleśnictwa Lipusz.

Walne Zebranie Sprawozdawcze rozpoczęto od uroczystej przysięgi złożonej na sztandar OSP, przez  dwóch druhów którzy niedawno ukończyli szkolenie podstawowe strażaka OSP i stali się pełnoprawnymi strażakami-ratownikami OSP.

W 2023 roku strażacy z OSP Sulęczyno wyjeżdżali do zdarzeń łącznie 105 razy, w tym do pożarów 30, do miejscowych zagrożeniach 73 oraz 2 razy do alarmów fałszywych. W trakcie ubiegłego roku druhowie regularnie podnosili swoje kwalifikacje, propagowali zasady bezpieczeństwa wśród najmłodszych, a także aktywnie działali na rzecz miejscowej społeczności. Przedstawiono bliżej działalność sekcji płetwonurków zrzeszonej przy jednostce OSP Sulęczyno. Pochwalono się udziałem w zawodach pożarniczych i różnych uroczystościach religijno-państwowych. Sukcesem było zajecie przez żeńską drużynę pożarniczą trzeciego miejsca na rozegranych w Chmielnie powiatowych zawodach pożarniczych. Spotkanie było również doskonałą okazją na przedstawienie planu działalności na rok bieżący. Zaproszeni goście nie szczędzili słów uznania w naszym kierunku za niebezpieczną i pełną poświęceń służbę oraz za społeczną pracę na rzecz lokalnego środowiska.

/zdj. OSP Sulęczyno, Kurier Kaszubski/