W ostatnich dniach, aż 6 kolejnych druhów OSP Sulęczyno ukończyło podstawowe szkolenie nurkowe Open Water Diver (w skrócie: kurs OWD) pozwalające na osiągnięcie pierwszego stopnia nurkowego.  Celem kursu było wyposażenie adeptów nurkowania  w teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności, dzięki którym mogą bezpiecznie nurkować na dowolnych obiektach i wodach, zgodnie z nadanymi uprawnieniami.

Aby móc wziąć udział w kursie OWD, strażacy musieli spełnić szereg warunków m.in.:

– musieli wykazać się dobrą kondycją fizyczną

– posiadać umiejętność swobodnego pływania pozwalającą na przepłynięcie co najmniej  200 m bez płetw lub 300 m z płetwami stylem dowolnym

– posiadać umiejętność swobodnego leżenia/utrzymania się na powierzchni wody przez co najmniej 10 min.

oraz muszą wykazywać się odpowiednim stanem zdrowia bez przeciwskazań do nurkowania.

Kurs, który trwał łącznie kilkadziesiąt godzin i realizowany był przy pomocy instruktorów z Centrum Nurkowego Gdynia Dive, odbył się w trzech etapach: zajęcia teoretyczne (stacjonarne, zakończone egzaminem z wiedzy teoretycznej), zajęcia w basenie oraz zajęcia na wodach otwartych, gdzie maksymalna głębokość nurkowania podczas szkolenia wynieść mogła nawet 18 metrów.

Certyfikat OWD poświadczający zdobycie pierwszego stopnia nurkowego umożliwia druhom nurkowanie na wszystkich wodach otwartych: do 18 metrów głębokości, z partnerem. Ponadto strażacy  posiadający pierwszy stopień nurkowy będą mogli, w zależności od posiadanych predyspozycji, rozwijać swoje umiejętności na wybranych kursach specjalistycznych oraz w odpowiednim czasie przystąpić do kursu zaawansowanego Advanced Open Water Diver (AOWD), pozwalającego na zdobycie drugiego stopnia nurkowego, a tym samym Nurkowie w ramach w/w kursu pogłębią wiedzę teoretyczną i zdobędą dodatkowe umiejętności, w tym umiejętności specjalistyczne z zakresu: nurkowania głębokiego, nurkowania nocnego i w ograniczonej widoczności oraz nawigacji.

Łącznie w strukturach OSP Sulęczyno zarejestrowanych jest już 9 nurków, co pozwala na utworzenie profesjonalnej grupy wodno-nurkowej w ramach stowarzyszenia OSP, która z czasem może stać się równorzędnym partnerem w trakcie działań ratowniczych realizowanych przez Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego Państwowej Straży Pożarnej.

/zdj. OSP Sulęczyno/