OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na zakup samochodu terenowego dla OSP w Sulęczynie

 

W dniu 31.03.2020 r. w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem  528127 -N- 2020 Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn.:

Zakup samochodu terenowego dla OSP w Sulęczynie

 

Znak sprawy: ZP/1/OSP/2020

Termin składania ofert: 08.04.2020 r. do godz. 12:00

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

1) Treść ogłoszenia o zamówieniu zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)