Strażacy z sekcji nurkowej zrzeszonej przy jednostce OSP Sulęczyno, w dniach 4 – 11 listopada br. uczestniczyli w zgrupowaniu nurkowym, którego celem było m.in. doskonalenie umiejętności nurkowych oraz uzupełnienie kwalifikacji w ramach kursu zaawansowanego Advanced Open Water Diver (AOWD), pozwalającego na zdobycie drugiego stopnia nurkowego i uprawnień nurkowych do 30 m głębokości na wodach otwartych.

Przypomnijmy, że już w roku ubiegłym nasi strażacy zdobyli uprawnienia nurkowe do 18 metrów głębokości na wodach otwartych. Naturalnym następnym krokiem było zdobycie uprawnień, które pozwolą im nurkować na wodach otwartych już do 30 metrów głębokości. Kurs AOWD jest kolejnym poziomem w edukacji nurka.  Celem szkolenia było nauczenie kursantów nowych umiejętności, m.in. nurkowania głębokiego 18-30 m oraz nurkowania nawigacyjnego, w trakcie którego nasi druhowie poszerzyli swoją wiedzę dotyczącą nawigacji pod wodą.

W zgrupowaniu udział wzięło 7 członków OSP Sulęczyno. Przez siedem dni doskonalili swoje umiejętności w wodach Morza Czerwonego. Ponadto w ramach obozu uzupełnili kwalifikacje nurkowanie, tj. zapoznali się z procedurami, wadami, zaletami, ryzykiem oraz teorią bezdekompresyjnego nurkowania na wzbogaconym powietrzu zawierającym od 22% do 40% tlenu popularnie nazwane nitroxem, które pozwala na zwiększenie marginesu bezpieczeństwa i znaczne zwiększenie limitów bezdekompresyjnych w porównaniu do nurkowania na powietrzu o normalnej zawartości tlenu. W dalszej części szkolenia strażacy poszerzyli również swoją wiedzę i umiejętności w zakresie nurkowania nocnego oraz nauczyli się zasad bezpiecznego nurkowania z łodzi o różnych wielkościach i przeznaczeniach.

Łącznie w strukturach OSP Sulęczyno zarejestrowanych jest 9 nurków. W chwili obecnej Zarząd OSP Sulęczyno czyni wszelkie starania, które mają na celu wyposażenie sekcji w sprzęt specjalistyczny, niezbędny w pracy pod wodą i zapewniający bezpieczeństwo jego użytkownikom. Liczymy, że po osiągnięciu pełnej gotowości, sekcja nurkowa stanie się równorzędnym partnerem podczas działań ratowniczych realizowanych przez Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego Państwowej Straży Pożarnej.