10 września br. w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulęczynie, odbył się zjazd OSP z terenu gminy Sulęczyno. W trakcie zebrania podsumowano działalności na przestrzeni ostatnich pięciu lat, które dokonał ustępujący komendant gminny – dh Andrzej Roda.

W dalszej części zebrania, delegaci wybrani podczas zebrań sprawozdawczo – wyborczych w poszczególnych jednostkach z terenu gminy, udzielili absolutorium dotychczasowemu zarządowi gminnemu. Następnie odbyło się głosowanie nad wyborem nowego składu zarządu oraz komisji rewizyjnej. Po 35 latach z funkcji komendanta gminnego zrezygnował dh Andrzej Roda. Funkcję po nim objął dh Robert Roda pełniący również funkcję prezesa OSP Sulęczyno. Dotychczasowy komendant gminny został wybrany na prezesa zarządu gminnego oraz nadano mu tytuł Honorowego Komendanta Gminnego.

W kierunku ustępującego komendanta popłynęło wiele słów podziękowań za ponad trzy dekady dbania o utrzymanie wysokiego poziomu gotowości bojowej strażaków i wyposażenia jednostek OSP.

Skład Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sulęczynie na lata 2021-2026:

Skład Zarządu ZOSP RP Gminy Sulęczyno:
prezes – Andrzej Roda
wiceprezes –  Piotr Kukowski
wiceprezes –  Bartłomiej Labuda
komendant –  Robert Roda
sekretarz – Franciszek Trzebiatowski
skarbnik – Ryszard Sominka
członek –  Roman Bronk
członek –  Arkadiusz Wiczkowski
członek –  Sławomir Hetmański

Komisja rewizyjna:
przewodniczący –  Kazimierz Gliniecki
sekretarz –  Grzegorz Kamiński
członek –  Wojciech Labuda

Nowemu komendantowi gminnemu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w życiu prywatnym oraz zawodowym.

/zdj. kartuzy.info/