„Młodzież zapobiega pożarom” to temat ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych oraz średnich. W gminie Sulęczyno eliminacje gminne zorganizowano w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulęczynie.

Celem turnieju jest popularyzacja przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności wydarzenie służy popularyzacji wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, a także historii i tradycji ruchu strażackiego.

Turniej przebiegał w dwóch etapach. Pierwszy był pisemny test, który pozwolił wyłonić finalistów w każdej grupie wiekowej. W drugim etapie uczestnicy odpowiadali  na pytania finałowe, które ostatecznie zdecydowały o kolejności zajętych miejsce przez uczestników turnieju.

Łącznie w turnieju wiedzy pożarniczej dla dzieci i młodzieży uczestniczyły 43 osoby, a ostateczna klasyfikacja przedstawia się następująco:

W grupie szkół podstawowych klasy I-VI

  1. Łukasz Kotłowski (SP w Podjazach)
  2. Maja Fierka (SP w Mściszewicach)
  3. Filip Jendernal (SP w Sulęczynie)

W grupie szkół podstawowych klasy VII- VIII:

  1. Franciszek Flis (SP w Podjazach)
  2. Piotr Malotka-Trzebiatowski (SP w Podjazach)
  3. Miłosz Hinc (SP w Sulęczynie)

W grupie szkół ponadpodstawowych:

  1. Maciej Malotka-Trzebiatowski (I LO w Kartuzach)
  2. Filip Łukaszczyk (I LO w Kartuzach)

Dwie osoby w grupie I, trzy osoby w grupie II oraz zwycięzca w swojej kategorii w grupie III, będą reprezentować gminę Sulęczyno w eliminacjach szczebla powiatowego. Komisji sędziowskiej przewodniczył: kpt. Adrian Kopczyński z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach.

Organizatorami turnieju byli: Urząd Gminy w Sulęczynie, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sulęczynie oraz OSP Sulęczyno.

Fundatorami nagród byli:

– Urząd Gminy w Sulęczynie

– Gminny Ośrodek Kultury w Sulęczynie

– Scandpol, Produkcja palet i nadstawek

– FHU Cel-Bud

– KAPEO Polska

– NEPTUN, Akcesoria meblowe stolarki budowlanej

– DARIUSZ MIELEWCZYK, Przedsiębiorstwo wielobranżowe

– USŁUGI BUDOWLANE, Wojciech Drywa

/Zdj. OSP Sulęczyno/