Miło nam poinformować, że do stanu osobowego naszej jednostki dołączyło 16 w pełni przeszkolonych strażaków – ratowników. W dniu 23 lutego egzaminem końcowym z wynikiem pozytywnym dla naszych druhów zakończyło się 126 godzinne szkolenie podstawowe dla strażaków OSP z pow. kartuskiego.

Szkolenie, które odbyło się na bazie naszego sprzętu, zorganizowała Komenda Powiatowa PSP w Kartuzach. W trakcie szkolenia, które podzielono na część teoretyczną i część praktyczną poruszono następujące bloki tematyczne:

  • struktura organizacyjna ochrony przeciwpożarowej
  • bezpieczeństwo i higiena pracy podczas działań ratowniczych
  • wyposażenie techniczne Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej
  • środki gaśnicze
  • taktyka działań gaśniczych
  • taktyka działań ratowniczych
  • działania na akwenach wodnych i zalewowych
  • pierwsza pomoc przedmedyczna.

W ramach części praktycznej, każdy z młodych adeptów pożarnictwa musiał zaliczyć przejście w pełnym zabezpieczeniu przy pomocy sprzętu OUO, komorę dymową w Ośrodku Szkolenia PSP w Słupsku.

Młodym strażakom gratulujemy pozytywnie zdanego egzaminu i życzymy dalszych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

/zdj. OSP Sulęczyno/