W dniu 7 października przeprowadzono inspekcje gotowości operacyjnej naszej jednostki. Zespół inspekcyjny składający sie z funkcjonariuszy KP PSP w Kartuzach dokonał sprawdzenia pod względem merytorycznym i praktycznym przygotowanie sprzętu i ratowników do prowadzenia samodzielnych działań ratowniczo – gaśniczych.
Inspekcja składała się z 3 etapów:
– sprawdzenie sprzętu,
– założene  taktyczne
– test wiedzy ogólnej.
Druhowie, którzy przystąpili do zadań zdobyli łącznie 95 pkt. co w konsekwencji dało ocenę bardzo dobrą.