Nominujemy:

– OSP Dziemiany

– OSP Studziennice

– OSP Czarna Dąbrówka