Próbny alarm przeciwpożarowy w Szkole Podstawowej w Podjazach 2011