#DzieńFlagi został ustanowiony przez Sejm w 2004 roku. To święto, które ma wyrażać szacunek do Flagi Polskiej i propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.
Flaga Polski towarzyszy rodakom we wszystkich ważnych chwilach, podczas wydarzeń podniosłych i uroczystych, ale także w dniach żałoby po stracie wybitnych i odważnych Polaków.
?????̇?? ????? ?????́?, ???́?? ???̇?? ????? ???????? ????́:
? barwy Polskiej flagi są odzwierciedleniem kolorów chorągwi polskiej obowiązującej już od średniowiecza – pas biały symbolizuje białego orła, pas czerwony pole tarczy herbowej,
? w heraldyce kolor biały reprezentuje srebro, może także oznaczać wodę – symbol czystości, porządku i szlachetności. Kolor czerwony to symbol ognia i krwi – oznaczający odwagę i waleczność,
? znieważenie, niszczenie, uszkadzanie lub usuwanie flagi Polski jest występkiem zagrożonym karą – Art. 137 paragraf 1 KK,
? flagi eksponowane publicznie muszą być czyste i mieć czytelne barwy. Nie mogą być pomięte lub postrzępione,
? flaga nigdy nie może dotknąć podłogi, ziemi, bruku lub wody,
? flag państwowych nie powinno się wywieszać w dni deszczowe i przy bardzo silnym wietrze,
? flagą nie można przykryć pomnika lub tablicy pamiątkowej przed ich odsłonięciem,
? na terenie RP flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej ma zawsze pierwszeństwo przed wszystkimi innymi flagami.
??̨??́?? ????? ? ??????? ???? ??