#DzieńFlagi został ustanowiony przez Sejm w 2004 roku. To święto, które ma wyrażać szacunek do Flagi Polskiej i propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych.
Flaga Polski towarzyszy rodakom we wszystkich ważnych chwilach, podczas wydarzeń podniosłych i uroczystych, ale także w dniach żałoby po stracie wybitnych i odważnych Polaków.
𝐏𝐨𝐧𝐢𝐳̇𝐞𝐣 𝐤𝐢𝐥𝐤𝐚 𝐟𝐚𝐤𝐭𝐨́𝐰, 𝐤𝐭𝐨́𝐫𝐞 𝐤𝐚𝐳̇𝐝𝐲 𝐏𝐨𝐥𝐚𝐤 𝐩𝐨𝐰𝐢𝐧𝐢𝐞𝐧 𝐳𝐧𝐚𝐜́:
👉 barwy Polskiej flagi są odzwierciedleniem kolorów chorągwi polskiej obowiązującej już od średniowiecza – pas biały symbolizuje białego orła, pas czerwony pole tarczy herbowej,
👉 w heraldyce kolor biały reprezentuje srebro, może także oznaczać wodę – symbol czystości, porządku i szlachetności. Kolor czerwony to symbol ognia i krwi – oznaczający odwagę i waleczność,
👉 znieważenie, niszczenie, uszkadzanie lub usuwanie flagi Polski jest występkiem zagrożonym karą – Art. 137 paragraf 1 KK,
👉 flagi eksponowane publicznie muszą być czyste i mieć czytelne barwy. Nie mogą być pomięte lub postrzępione,
👉 flaga nigdy nie może dotknąć podłogi, ziemi, bruku lub wody,
👉 flag państwowych nie powinno się wywieszać w dni deszczowe i przy bardzo silnym wietrze,
👉 flagą nie można przykryć pomnika lub tablicy pamiątkowej przed ich odsłonięciem,
👉 na terenie RP flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej ma zawsze pierwszeństwo przed wszystkimi innymi flagami.
𝐁𝐚̨𝐝𝐳́𝐦𝐲 𝐝𝐮𝐦𝐧𝐢 𝐳 𝐧𝐚𝐬𝐳𝐲𝐜𝐡 𝐛𝐚𝐫𝐰 🇵🇱