7 maja br. na terenie zakładu KAPEO Polska odbyły się ćwiczenia zgrywające dla strażaków z terenu gminy Sulęczyno.
Scenariusz ćwiczeń przewidywał pożar samochodu ciężarowego i jego rozwój na obiekt hali produkcyjno-magazynowej. W wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało 2 pracowników zakładu oraz 2 strażaków. Dodatkowe niebezpieczeństwo wywołuje występowanie gazów niebezpiecznych w otoczeniu pożaru.
Zadaniem Straży Pożarnej było ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru, ewakuacja osób poszkodowanych i udzielenie im kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz wdrożenie standardowej procedury postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia ze strony butli z acetylenem.
Ponadto scenariusz ćwiczeń pozwolił na:
• doskonalenie umiejętności strażaków w zakresie elementów taktyki działań gaśniczych i taktyki działań ratowniczych
• doskonalenie umiejętności koordynacji działań oraz przejmowania i dowodzenia przez Kierującego Działaniem Ratowniczym,
• doskonalenie umiejętności strażaków w zakresie obsługi sprzętu pożarniczego i ratowniczego;
• zapoznanie strażaków ze specyfiką zakładu,
• rozpoznanie przez strażaków możliwości zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru,
• zapoznanie strażaków z możliwością wystąpienia zagrożeń w obiekcie,
• rozpoznanie przez strażaków zasad i sposobów prowadzenia ewakuacji osób i mienia