Jednym z elementów ratownictwa wodnego są działania na zamarzniętych zbiornikach wodnych. Dzielą się one na podstawowe i specjalistyczne. Jako jednostka OSP Sulęczyno deklarujemy w gotowości operacyjnej pełną zdolność do realizacji zadań w zakresie ratownictwa lodowego. Posiadamy sprzęt niezbędny do pomocy w zdarzeniach na lodzie: kolce lodowe, sanie lodowe, specjalistyczną odzież, kamizelki asekuracyjne, liny na kołowrotach, kaski itp. W związku z niezawodnym przygotowaniem naszych ratowników, zorganizowaliśmy w dniu 21 stycznia br. ćwiczenia w trakcie których ratownicy OSP z terenu gminy Sulęczyno doskonalili techniki ratownicze oraz pierwszą pomoc w sytuacji hipotermii.
Celem ćwiczeń było opanowanie technik ewakuacji poszkodowanego z przerębla, doskonalenie umiejętności posługiwania się sprzętem do ratownictwa wodnego i lodowego, umiejętności ewakuowania osoby poszkodowanej poza lód oraz poruszanie się po lodzie przy użyciu podstawowego sprzętu do ratownictwa lodowego.
W ćwiczeniach również udział wzięli ratownicy z:
– OSP Mściszewice
– OSP Kistowo