6 maja br. na terenie zakładu PPUH SCANDPOL w Sulęczynie odbyły się ćwiczenia zgrywające dla strażaków z terenu gminy Sulęczyno.

Scenariusz ćwiczeń przewidywał, że w wyniku prowadzonych prac pożarowo-niebezpiecznych, doszło do pożary w pomieszczeniu kotłowni. Pożar z dużą intensywnością rozwijał się na poszycie dachowe kotłowni, a zwarta zabudowa i niekorzystne warunki atmosferyczne, dodatkowo potęgowały zagrożenie dla pozostałej części zakładu.

Zadaniem Straży Pożarnej było ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru, ewakuacja osób poszkodowanych i udzielenie im kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Ponadto scenariusz ćwiczeń pozwolił na:

  • doskonalenie umiejętności strażaków w zakresie elementów taktyki działań gaśniczych i taktyki działań ratowniczych
  • doskonalenie umiejętności koordynacji działań oraz przejmowania i dowodzenia przez Kierującego Działaniem Ratowniczym,
  • doskonalenie umiejętności strażaków w zakresie obsługi sprzętu pożarniczego i ratowniczego;
  • zapoznanie strażaków ze specyfiką zakładu,
  • rozpoznanie przez strażaków możliwości zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru,
  • zapoznanie strażaków z możliwością wystąpienia zagrożeń w obiekcie,
  • rozpoznanie przez strażaków zasad i sposobów prowadzenia ewakuacji osób i mienia

/zdj. OSP Sulęczyno/