Ochotnicza Straż w Sulęczynie korzysta z dotacji na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego-wentylator oddymiający w ramach konkursu „FLOREK – wsparcie dla OSP”. Zadanie jest dotowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Nasz projekt pt. . „Zapaleni do pomocy innym – bezpieczeństwo i ergonomia pracy ratowników OSP” ma służyć przede wszystkim mieszkańcom gminy Sulęczyno

Urządzenie wielofunkcyjne jakim jest nowoczesny wysokowydajny wentylator o minimalnej efektywnej wydajności 20 000 m3/h, nie tylko wentyluje ale może również chronić budynki i obiekty za pomocą mgły wodnej, usuwa niebezpieczne gazy, a nawet podaje pianę gaśniczą. Wentylator nowej generacji oferuje wiele możliwości – także podczas gaszenia pożarów. Szybkie usuwanie dymu umożliwia łatwe i szybkie natarcie na pożar, poprawia widoczność i obniża temperaturę, a tym samym poprawia komfort i ergonomię pracy ratowników w strefie niebezpiecznej oraz umożliwia szybkie dotarcie do osób zagrożonych i poszkodowanych.

Za pomocą takiego sprzętu skutecznie można kontrolować i usuwać dym z dróg ewakuacyjnych, a tym samym ratownicy oraz osoby ewakuowane nie są wystawiane na szkodliwe działanie gazów niebezpiecznych. Połączenie działań gaśniczych z wentylacją taktyczną w znacznym stopniu skraca czas natarcia na źródło pożaru oraz w konsekwencji zmniejsza straty popożarowe w wyniku operowania prądami gaśniczymi.

Informacja o efekcie ekologicznym: liczba osób objętych ochroną inna niż przeciwpowodziowa – 5547 osób

Kwota dotacji jaką otrzymała jednostka OSP Sulęczyno wynosi 10 750,00 zł., zaś koszt całkowity projektu wynosi 10 803,77 zł.