Ochotnicza Straż w Sulęczynie skorzysta z dofinansowania na zakup Namiotu Pneumatycznego wraz z osprzętem w ramach konkursu „FLOREK – wsparcie dla OSP”, którego organizatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Nasz projekt pt. „Kaszubscy strażacy na ratunek innym” ma służyć przede wszystkim mieszkańcom gminy Sulęczyno

Namiot użyty może zostać jako namiot ratowniczy na miejscu działań, z przeznaczeniem na zabezpieczenie medyczne, kwatermistrzowskie, dowódczo-sztabowe, jako baza grup poszukiwawczo-ratowniczych i innych grup specjalistycznych z funkcją socjalno-noclegową czy magazyn sprzętu oraz punkt logistyczny przy długotrwałych działaniach ratowniczych.  W dobie dzisiejszej pandemii tego typu namioty bardzo często są  wykorzystywane jako polowe izby przyjęć.

Kwota dofinansowania jaką otrzyma OSP Sulęczyno z WFOŚiGW w Gdańsku wyniesie 20 000 zł., zaś koszt całkowity projektu wynosi 32 321,76 zł. Zadanie realizowane jest w kilku etapach tj:

– złożenie zamówienia:                                             28.09.2020 r.

– dostarczenie zamówionego sprzętu:                      do 15.12.2020 r.

– przekazanie do eksploatacji:                                  do 16.12.2020 r.

– rozliczenie umowy:                                                 do 23.12.2020 r.