Ochotnicza Straż w Sulęczynie korzysta z dofinansowania na zakup Namiotu Pneumatycznego wraz z osprzętem w ramach konkursu „FLOREK – wsparcie dla OSP”. Zadanie jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Nasz projekt pt. „Kaszubscy strażacy na ratunek innym” ma służyć przede wszystkim mieszkańcom gminy Sulęczyno

Namiot użyty może zostać jako namiot ratowniczy na miejscu działań, z przeznaczeniem na zabezpieczenie medyczne, kwatermistrzowskie, dowódczo-sztabowe, jako baza grup poszukiwawczo-ratowniczych i innych grup specjalistycznych z funkcją socjalno-noclegową czy magazyn sprzętu oraz punkt logistyczny przy długotrwałych działaniach ratowniczych.  W dobie dzisiejszej pandemii tego typu namioty bardzo często są  wykorzystywane jako polowe izby przyjęć.

Kwota dofinansowania jaką przyznano OSP Sulęczyno wynosi 20 000 zł., zaś koszt całkowity projektu to 32 321,76 zł.