Pomóż ratować życie

Tylko na początku tego roku strażacy z OSP Sulęczyno wielokrotnie interweniowali w sytuacjach zagrożenia ratując życie i domostwa mieszkańców naszej gminy. Pomagając inwestujesz również we własne bezpieczeństwo!

To nic nie kosztuje darczyńcę

Odpisując 1% od swojego podatku w rocznym zeznaniu podatkowym wystarczy podać pełną nazwę Związku i nr w Krajowym Rejestrze Sądowym tj. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, nr KRS 0000116212. Konieczne jest również wpisanie w rubryce: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE, cel szczegółowy 1%, tj. wpisanie nazwy OSP oraz jej dokładnego adresu. Na podstawie powyższych informacji Urząd Skarbowy przeleje pieniądze do OSP Sulęczyno oraz przekaże informacje, że są to pieniądze skierowane dla wskazanej jednostki.

Przykładowy wzór deklaracji dotyczącej wniosku:

1procent

Poprzez zaznaczenie kwadratu w poz. 140 podatnik może wyrazić zgodę na przekazanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulęczynie swoich danych tj, imienia, nazwiska , adresu oraz wysokości kwoty.